Din kontaktinformasjon i Altinn brukes for å sende deg varsel på sms og/eller e-post.

Denne kontaktinformasjonen brukes når avsender ønsker å varsle deg, for eksempel hvis du har mottatt et brev i Altinn. Det er avsender av meldingen som velger om det skal sendes ut varsel.

Du kan se om det er sendt ut varsel på sms/e-post ved å trykke på meldingen du har i innboksen din og så trykker du på Aktivitetslogg.

Informasjonen som ligger under Din kontaktinformasjon hentes fra kontakt- og reservasjonsregisteret. Du kan endre opplysningene dine her.


Åpne kontaktskjema