Din kontaktinformasjon i Altinn brukes for å sende deg varsel på sms og/eller e-post.

Denne kontaktinformasjonen brukes når avsender ønsker å varsle deg, for eksempel hvis du har mottatt et brev i Altinn.

Informasjonen som ligger under Din kontaktinformasjon hentes fra kontakt- og reservasjonsregisteret.


Åpne kontaktskjema