Rollen er forhåndstildelt til følgende eksterne roller:

  • Bestyrende reder
  • Bostyrer
  • Daglig leder
  • Deltaker i ANS/DA (kun fødselsnummer)
  • Innehaver
  • Komplementar (kun fødselsnummer)
  • Kontaktperson i administrativ enhet i offentlig sektor (ADOS)
  • Kontaktperson NUF
  • Norsk representant for utenlandsk enhet
  • Styrets leder

I enkelte skjema er det mulig å tildele en signeringsrett ved å angi hvem som skal signere direkte i skjemaet før innsending. Signeringsretten kan enten tildeles et fødselsnummer eller et organisasjonsnummer (virksomhet).

Rollen parallell signering brukes kun dersom signeringsretten tildeles et organisasjonsnummer. Da er det de eksterne rollene som nevnt ovenfor som kan signere, på grunn av at de har forhåndstildelt rollen parallell signering. Rollen kan delegeres videre til andre i virksomheten.


Åpne kontaktskjema