Overnattings- og serveringssted (RF-1122) Attachment


About the attachment form

Du har samme frist for å levere RF-1122 som skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Driver foretaket overnattings- eller serveringssted som serverer øl, vin og brennevin, skal en levere RF-1122 som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsmeldingen. Driver foretaket flere overnattings- eller serveringssteder leveres et skjema for hvert sted.

Skjemaet brukes til kontroll av skattegrunnlaget.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Open contact form