Gevinst- og tapskonto (RF-1219) Attachment


About the attachment form

Endring av tilstand (opphør, nedleggelse, overdragelse mv) - Realisasjon/ uttak av ikke-avskrivbare driftsmidler med påfølgende gevinst eller tap.

Det er samme frist for å levere RF-1219 som skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

I næringsvirksomhet skal det føres en egen gevinst- og tapskonto. Alle som fører gevinst- og tapskonto skal levere skjema.

Kontroll og fastsettelse av skattegrunnlaget.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Open contact form