Fradrag i skatt for forskning og utvikling (RF-1053) Attachment


About the attachment form

Du har samme frist for å levere RF-1053 som skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Skjemaet skal fylles ut av alle skattepliktige som krever fradrag i skatt for kostnader til godkjent forsknings- og utviklingsprosjekt og som tilfredsstiller kravene i skatteloven § 16-40 samt Finansdepartementets forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven (FSFIN) §§16-40-1 til 16-40-10.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Open contact form