Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier (RF-1217) Attachment


About the attachment form

Du har samme frist for å levere RF-1217 som skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Til bruk ved fastsettelse av formue og inntekt som grunnlag for riktig fastsettelse av skatt og eventuell folketrygdavgift

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Open contact form