Formue av næringseiendom (RF-1098) Attachment


About the attachment form

Skattyter som eier næringseiendom ved årets utgang.

Du har samme frist for å levere RF-1098 som skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Skattyter, selskap med deltakerfastsetting og norsk-kontrollert selskap i lavskatteland (NOKUS) som eier næringseiendom ved inntektsårets slutt skal levere RF-1098. Børsnotert selskap, selskap som direkte eller indirekte er eid av et børsnotert selskap, og personer/institusjoner som er fritatt fra skatteplikt etter skatteloven § 2-30, trenger ikke levere RF-1098. Se forøvrig egen rettledning (RF-1099) for utfylling av skjemaet.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Open contact form