Avstemming av egenkapital (RF-1052) Attachment


About the attachment form

Du har samme frist for å levere RF-1052 som skattemeldingen eller selskapsmeldingen.

Skjemaet RF-1052 avstemming av egenkapitalen, skal fylles ut av foretak som er pliktige til å bruke næringsoppgave 2, 3 eller 4 eller frivillig bruker næringsoppgave 2.

Avstemming av egenkapital m.v.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Open contact form