I AFP arbeidsgiverskjema (AFP-01) angir og bekrefter arbeidsgiver en rekke opplysninger knyttet til arbeidstakers søknad om AFP til Fellesordningen for AFP. AFP-avgjørelse-skjemaet (AFP-02) er informasjon om Fellesordningen for AFP sin avgjørelse på arbeidstakers AFP-søknad

To the inbox

About this form

Skjemaet AFP arbeidsgiverskjema skal leveres innen 14 dager etter at det ble publisert i Altinn. Skjemaet AFP-avgjørelse skal arbeidsgiver bekrefte å ha lest innen 14 dager etter at det ble publisert.

Har arbeidsgiver korrigeringer til skjemaet etter at skjemaet er innsendt må dette sendes direkte til Fellesordningen for AFP.

Arbeidsgiver skal benytte tjenesten når en av deres arbeidstakere søker Fellesordningen for AFP om avtalefestet pensjon.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Lønn og personalmedarbeider. Eventuelt kan det delegeres enkeltrettighet "AFP arbeidsgiverskjema" og "AFP-avgjørelse".

Mangler du denne rollen må du få noen til å gi den til deg. Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Eventuelle vedlegg kan legges ved.

Avtalefestet pensjon i privat sektor leveres av Fellesordningen for AFP (www.afp.no). Arbeidstaker kan søke om AFP tidligst 4 måneder før ønsket uttakstidspunkt, og det må samtidig søkes om alderspensjon.

For å være berettiget AFP må arbeidstaker oppfylle en rekke vilkår. En del av informasjonen Fellesordningen behøver for å vurdere om arbeidstaker oppfyller vilkårene, må Fellesordningen få fra arbeidsgiver.

Tjenesten består av to ulike skjemaer. Det første skjemaet (AFP arbeidsgiverskjema) består av spørsmål som Fellesordningen må ha besvart fra arbeidsgiver for å kunne fullføre sin vilkårsprøving. Det andre skjemaet (AFP-avgjørelse) returnerer informasjon om Fellesordningens avgjørelse elektronisk til arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal så bekrefte å ha lest informasjonen, ved å kontrollere og sende inn skjemaet.

For arbeidsgivere som ikke benytter seg av Altinn finnes det et papirskjema som kan fylles ut manuelt og sendes per post til Fellesordningen. Skjemaet ligger på www.afp.no sammen med en brukerveiledning for hvordan en finner skjemaet i Altinn.

Har du spørsmål om tjenesten?

Kontakt Tina Reiner Vestli
E-post: tina.reiner.vestli@afpslv.no
Telefon sentralbord: 22 98 98 00
Telefon direkte: 22 98 91 38

Open contact form