Vekstgarantiordningen

Vekstgaranti har som formål å styrke tilgangen til bankfinansiering for innovative eller raskt voksende små og mellomstore bedrifter.


Norsk økonomi trenger flere vinnerbedrifter som lykkes med innovasjon og vekst. Erfaringene viser at veien til suksess er krevende. Innovasjonsbedrifter og bedrifter på terskelen til vekst preges ofte av usikkerhet og mangelfull tilgang på risikokapital. Innovasjon Norge lanserer derfor Vekstgarantiordningen, som gir norske banker et nytt, finansielt verktøy til å arbeide mer systematisk og offensivt mot innovasjons- og vekstbedrifter.

Formålet med Vekstgarantiordningen er å styrke tilgangen til bankfinansiering for innovative og/eller raskt voksende små og mellomstore bedrifter.

Dette gjøres ved at Innovasjon Norge garanterer for 75 prosent av bankenes tap på lån til slike bedrifter. Hver bedrift kan innvilges lån på inntil 4 millioner kroner, som både kan benyttes til investeringer og arbeidskapital. Samlet garantiansvar fra Innovasjon Norge er begrenset til 20 prosent av størrelsen på samtlige lån som banken har fått godkjent under Vekstgarantiordningen.

Vekstgaranti skal være en supplerende sikkerhet når bedriftene vurderes å ha betjeningsevne, men ikke kan stille nødvendige sikkerheter for å skaffe seg bankfinansiering. Vekstgaranti er tilgjengelig for bedrifter i hele landet, gjennom samarbeidsavtaler som Innovasjon Norge har med 14 banker.

Innovasjon Norge om vekstgarantiordningen

Åpne kontaktskjema