Tilskuddsordninger for drama og dramaserier

Norsk filminstitutt gir tilskudd til utvikling, produksjon og lansering dramaserier.


Produksjon

Neo produksjon

Neo produksjon er en tilskuddsordning for manifesterte talenter som ønsker å debutere i det lange formatet innen spillefilm, dokumentar, drama eller hybrid. Ordningen retter seg mot regissører og serieskapere som sammen med sin produsent har vært gjennom en utviklingsfase og som nå er klare for å gå i produksjon med en lavbudsjettsproduksjon.

Produksjon 2

Produsenter av prosjekter som allerede har fått produksjonstilskudd, og som har fått eller vil få konkrete ekstrakostnader relatert til Covid-19 kan søke om tilskudd. Tilskuddsordningen gjelder alle formater, det vil si kortfilm, spillefilm, dokumentarfilm og dramaserier.

Produksjon av dramaserie etter konsulentvurdering

Du som produsent av norske dramaserier kan søke tilskudd til å skape nye dramaserier innenfor alle sjangre og for alle målgrupper. Ordningen skal bidra til å frambringe norske dramaserier av høy kvalitet som både underholder, setter dagsorden og utfordrer.

Samproduksjon av dramaserie med utenlandsk hovedprodusent

Du som norsk dramaserieprodusent og som ønsker å samprodusere med utenlandsk hovedprodusent kan søke tilskudd til samproduksjon av dramaserier etter konsulentvurdering. Serien må ha en vesentlig norsk kreativ andel. Ordningen skal bidra til å øke norske dramaseriers muligheter for internasjonal ļ¬nansiering, til å nå nytt publikum i andre land, og stimulere til profesjonalisering av bransjen gjennom økt internasjonalt samarbeid.

Utvikling

Manusutvikling fiksjon

Du som profesjonell manusforfattere eller skrivende regissør kan søke tilskudd til manusutvikling av fiksjonshistorier for spillefilm og dramaserier. Ordningen skal sikre norsk film tilgang til originale, relevante og engasjerende historier med solid forankring i skaperleddet.

Neo utvikling

Neo utvikling er en tilskuddsordning for manifesterte talenter som ønsker å debutere i det lange formatet innen spillefilm, dokumentar, drama eller hybrid. Ordningen retter seg mot regissører og serieskapere som har relevant utdanning eller erfaring, og som gjennom tidligere verk har fått manifestert et talent – og som nå ønsker å utvikle sitt første eller andre prosjekt i langt format i samarbeid med produsenten sin.

Utvikling av dramaserie etter konsulentvurdering

Du som produsent av norsk dramaserie kan søke tilskudd til å utvikle dramaserier innen alle sjangre og for alle målgrupper. Ordningen skal bidra til å frambringe nyskapende dramaserier av høy kunstnerisk kvalitet og stor kulturell og samfunnsmessig verdi, som både utfordrer og underholder og skaper kultur- og samfunnsdebatt i Norge og utlandet.

Utvikling av dramaserie etter markedsvurdering

Du som produsent av norsk dramaserie kan søke tilskudd til utvikling av dramaserier etter markedsvurdering. Ordningen skal bidra til at norske produsenter kan gjennomføre et utviklingsarbeid ut over det visningsplattformene alene kan finansiere, og med en grad av forutsigbarhet som gir bransjen handlingsrom.

Norsk filminstitutt om tilskuddsordninger

Åpne kontaktskjema