Tilskudd til utvikling og produksjon

Tilskudd til utvikling og produksjon fra Kreativt Europa omfatter fire ordninger: Tilskudd til utvikling av enkeltprosjekter, Tilskudd til utvikling av en pakke med 3-5 prosjekter (slate funding), tilskudd til utvikling av dataspill og toppfinansiering av TV-prosjekter.


Denne ordningen er en del av Kreativt Europa, MEDIA-programmet.

Utvikling – Enkeltprosjekt

Utviklingsstøtte til et enkelt audiovisuelt prosjekt. Ordningen henvender seg til uavhengige europeiske produksjonsselskaper som har vært etablert i minst 12 måneder og som utvikler fiksjon, animasjon eller kreative dokumentarer. Søkere må vise til dokumentert erfaring; at de har produsert et verk i løpet av de siste fem årene som har blitt kommersielt distribuert internasjonalt i løpet av de to siste årene, og de må også dokumentere at de eier rettighetene til prosjektet.

Utvikling – Slate funding

Utviklingsstøtte til en pakke med 3-5 prosjekter: spillefilm, animasjon, kreativ dokumentar eller TV-serie. Ordningen henvender seg til uavhengige europeiske produksjonsselskaper som har vært etablert i minst 36 måneder og som utvikler fiksjon, animasjon eller kreative dokumentarer. Søkere må vise til dokumentert erfaring, at de har produsert et verk i løpet av de siste fem årene som har blitt distribuert internasjonalt i minst tre land i løpet av de to siste årene. Søkere må også dokumentere at de eier rettighetene til prosjektet.

Utvikling – dataspill

Støtte til utviklingsfasen av nye narrative dataspill. Ordningen henvender seg til uavhengige europeiske spillselskaper som har utvikling og produksjon av dataspill som hovedformål. Selskaper som søker må ha vært etablert i 12 måneder før søknadsdatoen og må vise til dokumentert erfaring. Prosjektene må være narrative dataspill intendert for kommersiell utnyttelse, og bør vise ambisjoner for det europeiske og det internasjonale markedet.

Produksjon – TV-prosjekter

Støtte til produksjon av TV-produksjoner innen fiksjon, animasjon eller kreativ dokumentar. Tilskudd kan søkes av uavhengige europeiske produksjonsselskaper som kan dokumentere at de eier rettighetene til prosjektet eller at de er hovedprodusent for co-produksjonen. Prosjektet må være forhåndssolgt til tre kringkastere/TV-selskaper fra tre forskjellige land.

Hovedandelen av selskapene involvert i produksjonen må være basert i Europa, og hovedandelen av de medvirkende i produksjonen må være europeiske innbyggere. Minimum 50 % av finansieringen av prosjektet må være bekreftet og minst 50 % må komme fra europeiske kilder.

Kreativt Europa om utviklingstilskudd – enkeltprosjekter

Kreativt Europa om utviklingstilskudd – Slate funding

Kreativt Europa om utviklingstilskudd – dataspill

Kreativt Europa om produksjonstilskudd til TV-prosjekter

Kreativt Europa MEDIA-programmet

Kreativt Europa

 

Åpne kontaktskjema