Tilskudd til StudentEntreprenørskap (STUD-ENT)

Studenter som har undersøkt om det finnes et behov eller marked for forretningsideen sin, som har et etablert team og ambisjoner om å starte bedrift, kan søke inntil 1 million kroner i tilskudd til utvikling og kommersialisering av løsningen.


STUD-ENT retter seg mot studenter ved et norsk universitet eller høyskole som skal etablere egen bedrift basert på kunnskap tilegnet gjennom studiene.

Formålet med ordningen er å utvikle en skalerbar og bærekraftig forretningsmodell rundt en forretningsidé, og at bedriften har som mål å utvikle nye løsninger som markedet etterspør.

Har dere undersøkt om det finnes et behov eller et marked for idéen? Har dere etablert et team som ønsker å jobbe med dette?

Innovasjon Norge om STUD-ENT

Åpne kontaktskjema