Tilskott til StudentEntreprenørskap (STUD-ENT)

Er de studentar ved eit norsk universitet eller høgskule med ein forretningside og har ambisjonar om å starta bedrift? Har de undersøkt om det finst eit behov eller marknad for ideen? Har de etablert eit team som ønskjer å jobba med dette? Då kan de søkja inntil 1 million kroner i tilskot til utvikling og kommersialisering av løysinga.


STUD-ENT rettar seg mot studentar som skal etablere eiga bedrift basert på kunnskap tileigna gjennom studia.

Formålet med ordninga er å utvikle ein skalerbar og berekraftig forretningsmodell rundt ein forretningsidé og utvikle nye løysingar som det er etterspørsel etter i marknaden.

 

Innovasjon Norge om STUD-ENT

Åpne kontaktskjema