Tilskott til StudentEntreprenørskap (STUD-ENT)

Studentar som har undersøkt om det finst eit behov eller ein marknad for forretningsideen sin, som har eit etablert team og ambisjonar om å starte bedrift, kan søkte inntil 1 million kroner i tilskott til utvikling og kommersialisering av løysinga.


STUD-ENT rettar seg mot studentar ved eit universitet eller ein høgskule som skal etablere eiga bedrift basert på kunnskap tileigna gjennom studia.

Formålet med ordninga er å utvikle ein skalerbar og berekraftig forretningsmodell rundt ein forretningsidé og at bedrifta har som mål å utvikle nye løysingar som det er etterspørsel etter i marknaden.

Har de undersøkt om det er eit behov eller ein marknad for ideen? Har de etablert eit team som ønsker å jobbe med dette?

Innovasjon Norge om STUD-ENT

Åpne kontaktskjema