Tilskudd til markedsaktiviteter

Det kan søkes tilskudd til fysiske markedsaktiviteter som co-produksjonfora og salgsmarkeder, men også nettbaserte aktiviteter som databaser og online nettverk som tilrettelegger for deling av informasjon og samarbeid på kryss av landegrensene.


Denne ordningen er en del av Kreativt Europa, MEDIA-programmet.

En av målsettingene for Kreativt Europa er å gjøre det lettere for audiovisuelle selskaper å finne nye samarbeidspartnere, og nå ut til publikum i andre land innenfor og utenfor Europa. Programmet har derfor opprettet en tilskuddsordning for markedsaktiviteter som legger til rette for samfinansiering, samproduksjon og salg av europeiske filmer, TV-serier og spill.

Hvem kan søke:

Organisasjoner og selskaper, som er basert i et land som er medlem av MEDIA-programmet, med dokumentert erfaring innenfor sitt felt, kan søke (samproduksjonsmarkeder, salgsmarkeder, Pan-europeiske bransjeorganisasjoner, etc).

Kreativt Europa om tilskudd til marked og nettverksbygging

Kreativt Europa MEDIA-programmet

Kreativt Europa

Åpne kontaktskjema