Tilskudd til filmfestivaler

Tilskuddsordningen er rettet mot filmfestivaler som fokuserer på visning og promotering av europeiske filmer i sine programmer, og spesielt filmer fra land med lav produksjonskapasitet.


Denne ordningen er en del av Kreativt Europa, MEDIA-programmet.

Festivalene som mottar tilskudd viser et mangfold av europeiske filmer, minimum 70 % av programmet må bestå av filmer fra (minst) 15 europeiske land.

Tilskuddsordningen er åpen for europeiske enheter som er etablert i et europeisk land og som arrangerer filmfestivaler i et europeisk land. (Dette inkluderer; private selskaper, non-profit organisasjoner, stiftelser, forbund, veldedige organisasjoner, kommuner og byråd/bystyrer.)

Kreativt Europa om tilskudd til festivaler

Kreativt Europa MEDIA-programmet

Kreativt Europa

Åpne kontaktskjema