Tilskot til filmfestivalar

Tilskotsordninga er retta mot filmfestivalar som fokuserer på visning og promotering av europeiske filmar i programma sine, og spesielt filmar frå land med låg produksjonskapasitet.


Denne ordninga er ein del av Kreativt Europa, MEDIA-programmet.

Festivalane som tek imot tilskot viser eit mangfald av europeiske filmar, minimum 70 % av programmet må bestå av filmar frå (minst) 15 europeiske land.

Tilskotsordninga er open for europeiske einingar som er etablerte i eit europeisk land og som arrangerer filmfestivalar i eit europeisk land. (Dette inkluderer; private selskap, non-profit organisasjonar, stiftingar, forbund, velgjerdsorganisasjonar, kommunar og byråd/bystyre.)

Kreativt Europa – tilskot til festivaler

Kreativt Europa MEDIA-programmet

Kreativt Europa

Åpne kontaktskjema