Strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag

Jordbruksforetak, veksthus og vanningslag kan søke om støtte til å få dekket deler av sine strømutgifter.


Formålet med strømstøtteordningen er å bidra til at norsk matproduksjon i jordbruket og norsk produksjon i veksthus opprettholdes ved å etablere en midlertidig ordning for støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft.

Jordbruksforetak og vektshusforetak kan innen 30. november 2023 søke om støtte for strømforbruk fra og med juli 2023. Vanningslag kan innen 31. desember 2023 søke om støtte for perioden juli - oktober 2023.

Landbruksdirektoratet om strømstøtte

Åpne kontaktskjema