Straumstønad for jordbruksføretak, veksthus og vatningslag

Jordbruksforetak, veksthus og vatningslag kan søka om stønad til å få dekt delar av straumutgiftene sine.


Formålet med straumstønadsordninga er å bidra til at norsk matproduksjon i jordbruket og norsk produksjon i veksthus blir oppretthaldne ved å etablere ei mellombels ordning for stønad som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft.

Jordbruksføretak og vekthusføretak kan innan 30. november 2023 søkja om støtte for straumforbruk frå og med juli 2023. Vatningslag kan innan 31. desember 2023 søkja om støtte for perioden juli - oktober 2023.

Landbruksdirektoratet om strømstønad

Åpne kontaktskjema