Støtte til nordisk kultur

Nordisk Kulturfond støtter prosjekter som, i kraft av kultursamarbeid, bidrar til en positiv utvikling for kunst og kultur i og utenfor Norden.


Hva kan du søke støtte til?

Prosjektstøtte
Nordisk Kulturfond deler ut prosjektstøtte tre ganger i året til nordiske kunst- og kulturprosjekter. For å kunne motta prosjektstøtte skal prosjektet ha et kunstnerisk eller kulturelt innhold samt karakter av samarbeid og utveksling. Prosjektet skal som utgangspunkt involvere flere av de nordiske landene – Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøyene, Grønland og Åland. Når fondet vurderer søknader, er de vesentligste kriteriene nordisk relevans og samarbeide samt prosjektenes kunstneriske innhold og ambisjoner. 

OPSTART
Opstart er Nordisk Kulturfonds investering i kunst- og kulturprosjekters første faser, så prosjekters nordiske ambisjoner kan styrkes. Opstart støtter felles utvikling av lovende prosjektidéer. OPSTART kan derfor ikke søkes til gjennomføring av mindre og allerede ferdigstøpte prosjekter. Det skal minimum inngå to nordiske land med en ambisjon om å utvikle samarbeidet til flere land. Der er løpende søkerfrist og man kan maks. søke om 25.000 DKK.

Globus

Globus er Nordisk Kulturfonds tematiske program 2020-2024, som skal gi kunstnere og kulturutøvere nye muligheter for at søke støtte til prosjekter, som rekker ut over Norden. Prosjektene skal ha en klar forbindelse og/eller relasjon til Norden i form av partnere, temaer eller aktiviteter, men skal ikke kunne utvikles i Norden alene. Innenfor Globus kan man fra 2022 søke støtte via årlige søkerunder til større samarbeidsprosjekter. Fra 2020 arbeider fondet også med programmet Globus Opstart, som støtter etablerings- og researchfaser i gjensidige globale samarbeider og prosjekter. Globus Opstart har løpende søkerfrist.

Hvem kan søke?

Aktører innenfor alle kunst- og kulturfelt kan søke om støtte hos Nordisk Kulturfond, såfremt prosjektets innhold oppfyller fondets kriterier. Man kan søke som individ, gruppe, organisasjon, institusjon, forening eller virksomhet. Søker behøver ikke være bosatt i Norden eller ha nordisk nasjonalitet.

Nordisk kulturfond om prosjektstøtte

Nordisk kulturfond om støtteordningen OPSTART

Nordisk kulturfond om støtteordningen Globus Opstart+

Nordisk kulturfond om støtteordningen Globus FORWARD

Søknadsportal Nordisk Kulturfond

Åpne kontaktskjema