Støtte til markedstiltak i jordbruket

Støtte til markedstiltak omfatter markedsregulering og spesielle ordninger, bl.a. tilskuddsordninger rettet mot omsetningsleddet og annen foredlingsindustri.


Formålet med markedstiltakene er å sikre en stabil forsyning av varer i alle markeder til en tilnærmet lik pris og sikre produsentene stabil avsetning av norske jordbruksvarer.

Tiltakene omfatter:

  • melk
  • kjøtt og egg
  • korn, mel og kraftfor
  • frukt og grønt
  • pelsdyr


De finansieres i hovedsak av primærprodusentene og i noen grad over statsbudsjettet.

Landbruksdirektoratet om markedsregulatorer

Åpne kontaktskjema