Støtte til lokalkringkasting på radio og TV

Målgruppen for tilskuddsordningen er lokalkringkastingskonsesjonærer og registrerte kringkastere som hovedsakelig tilbyr innhold rettet mot et lokalt publikum.


I tillegg er det en søknadskategori for nasjonale sammenslutninger for lokale lyd- og bildemedier og en for anleggskonsesjonærer i digitale lokalradionett.

Tilskuddsordningen har som hovedmål å bidra til mediemangfold, ytringsfrihet og til å styrke den demokratiske funksjonen de lokale lyd- og bildemediene har i samfunnet.

Halvparten av midlene er øremerket digitalisering av lokalradioer.

Du kan søke om:

  • tilskudd til investering og drift for digitalisering av lokalradio
  • driftstilskudd til nasjonale sammenslutninger for lokale lyd- og bildemedier
  • driftstilskudd til lokalradioer for etniske og språklige minoritetsgrupper
  • prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner
  • prosjekttilskudd til kompetansehevende tiltak
  • prosjekttilskudd til utviklingsprosjekt

 

Forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Medietilsynet om mediestøtte

Medietilsynet – Støtte til lokalkringkasting

Åpne kontaktskjema