Skipsfinansiering

Gjennom ordningen for finansiering av skip fra verft i Norge til bruk i Norge, tar Eksportfinansiering Norge risikoavlastning for banker og andre långivere. Skipsgarantien sikrer kjøpers tilbakebetaling av lån.


Eksportfinansiering Norge kan gi garanti for lån til anskaffelse av skip, inkludert utstyr og tjenester til slike, når fartøyene helt eller delvis bygges ved verft i Norge og skal brukes i Norge. Eksportfinansiering Norge kan også delta i finansieringen ved større ombygginger.

Hvem kan søke?

Kjøper, kjøpers bank eller verftet kan søke.

Eksportfinansiering Norge fremmer norsk eksport ved å stille garantier for lån og betalinger på vegne av den norske stat.

Eksportfinansiering Norge om skipsfinansiering

Åpne kontaktskjema