Skipsfinansiering

Gjennom ordninga for finansiering av skip frå verft i Noreg til bruk i Noreg, tar Eksportfinansiering Noreg risikoavlastning for bankar og andre långivarar. Skipsgarantien sikrar kjøpars tilbakebetaling av lån.


Kva kan du søkje om?

  • Maksimal grense for lån er 80% av kontrakten. Kontantdelen er på 20%.
  • Eksportfinansiering Noregs garanti dekkjer inntil 75% av lånebeløpet.

Kven kan søkje?

Kjøparen, banken for kjøparen eller verftet kan søkje.

Eksportfinansiering Noreg fremjer norsk eksport ved å stille garantiar for lån og betalingar på vegner av den norske stat.

Eksportfinansiering Noreg om skipsfinansiering

Åpne kontaktskjema