Sivas eiendomsvirksomhet

Gjennom eiendomsinvesteringer og forvaltning av bygg bidrar vi til at industri og innovative bedrifter kan vokse og utvikle seg.


Sivas eiendomsinvesteringer skal bidra til å senke barrierene for etablering av industri, nærings- og kunnskapsmiljøer. Siva skal være utløsende for investeringer som er spesielt krevende for private aktører å gjøre alene. Med Siva som medinvestor realiseres investeringer, og det mobiliseres privat kapital som ikke ville blitt investert, eller som ville blitt realisert på et senere tidspunkt. I samspill med vår innovasjonsvirksomhet og det øvrige virkemiddelapparatet, bidrar eiendomsinvesteringene til økt verdiskaping og spredning av kunnskap, kompetanse og nettverk.

Siva – eiendom

Åpne kontaktskjema