Siva si eigedomsverksemd

Gjennom eigedomsinvesteringar og forvaltning av bygg bidrar vi til at industri og innovative bedrifter kan vekse og utvikle seg.


Siva sine eigedomsinvesteringar skal bidra til å senke barrierane for etablering av industri, nærings- og kunnskapsmiljø. Siva skal vere utløysande for investeringar som er spesielt krevjande for for private aktørar å gjere åleine. Med Siva som medinvestor blir investeringar realiserte og det blir mobilisert privat kapital som ikkje ville blitt investert eller som ville blitt realisert på eit seinare tidspunkt. I samspel med innovasjonsverksemda vår og resten av verkemiddelapparatet, bidrar eigedomsinvesteringane til auka verdiskaping og spreiing av kunnskap, kompetanse og nettverk.

Siva Eigedom

Åpne kontaktskjema