Samerådets kulturstøtte

Formålet med kulturstøtten er å gi støtte til og vitalisere samarbeidet i kulturlivet blant samer over landegrensene. Det gis støtte til initiativ og tiltak som samene har felles interesse av.


Ordningen gir mulighet for samarbeid mellom samiske grupper, organisasjoner og enkeltpersoner.

Støtteordningen omfatter:

  • Prosjektmidler - beregnet for støtte til kultursamarbeid over landegrensene
  • Arbeidsstipend – har som formål å støtte aktive kulturarbeidere
  • Studiereisestipend – innvilges primært til reiser til andre urfolk som gir mulighet til å utvikle det kunstneriske og få inspirasjon.

Støtten deles inn i områdene litteratur, musikk, teater, film, duodji, kunst og billedkunst, kulturvirksomhet for barn, ungdom og eldre, forsknings- og innsamlingsarbeid og andre kulturtiltak.

Hvem kan søke:

Kulturstøtten kan søkes av enkeltindivider (samer), samegrupper og samiske organisasjoner.

Samerådet om kulturstøtte

Åpne kontaktskjema