Samerådets kulturstøtte

Formålet med kulturstøtta er å gje støtte til og vitalisere samarbeidet i kulturlivet blant samar over landegrensene. Det blir gjeve støtte til initiativ og tiltak som samane har felles interesse av.


Ordninga gjev moglegheiter for samarbeid mellom samiske grupper, organisasjonar og enkeltpersonar.

Støtteordninga omfattar:

  • Prosjektmiddel - meint som støtte til kultursamarbeid over landegrensene
  • Arbeidsstipend - har som formål å støtte aktive kulturarbeidarar
  • Studiereisestipend - blir primært innvilga til reiser til andre urfolk som gjev moglegheiter til å utvikle det kunstnarlege og få inspirasjon.

Støtta vert delt inn i områda litteratur, musikk, teater, film, duodji, kunst og biletkunst, kulturverksemd for barn, ungdom og eldre, forskings- og innsamlingsarbeid og andre kulturtiltak.

Kven kan søkje
Kulturstøtta kan søkjast av enkeltindivid (samar), samegrupper og samiske organisasjonar.

Samerådet om kulturstøtte

Åpne kontaktskjema