Reisetilskudd for designere og arkitekter

Design og arkitektur Norge (DOGA) forvalter Utenriksdepartementets reisestøtteordning for designere og arkitekter, også kalt Stikk-ordningen.


Ordningen skal bidra til at profesjonelle designere og arkitekter får muligheter til å presentere norsk design og arkitektur av høy faglig kvalitet i utlandet.

Hvem kan søke?

Designere og arkitekter med godkjent profesjonsutdanning. Profesjonelle kuratorer, kritikere eller skribenter som fremmer norsk design og arkitektur internasjonalt. Søkere må være norske statsborgere eller bosatt i Norge.

DOGA om reisetilskudd for designere og arkitekter

Åpne kontaktskjema