Reisetilskot for designarar og arkitektar

Design og arkitektur Noreg (DOGA) forvaltar Utanriksdepartementet si reisestønadsordning for designarar og arkitektar, også kalla Stikk-ordninga.


Ordninga skal bidra til at profesjonelle designarar og arkitektar får moglegheiter til å presentere norsk design og arkitektur av høg fagleg kvalitet i utlandet.

Kven kan søkje?

Designarar og arkitektar med godkjend profesjonsutdanning. Profesjonelle kuratorar, kritikarar og skribentar som fremmer norsk design og arkitektur internasjonalt. Søkarane må vere norske statsborgarar eller busett i Noreg.

DOGA om reisetilskot for designarar og arkitektar

Åpne kontaktskjema