Reisestøtte for journalister i Barentsregionen

Alle registrerte journalister med base i norsk eller russisk del av Barentsregionen kan søke om støtte til reportasjereiser i sitt naboland.


For å bidra til økt satsing på grenseoverskridende journalistikk i Barentsregionen har Barentssekretariatet opprettet en reisestøtteordning for journalister.
Det er ikke krav om russisk eller norsk samarbeidspartner, eller norsk statsborgerskap, for å få tildelt støtte fra denne ordningen. 

Søker må oppgi hvor i Barentsregionen reportasjereisen går, og det må gis en grov skisse over hva som er formålet med reportasjereisen.

Utgifter det kan søkes om støtte til er:

  • • Reiseutgifter
  • • Overnatting
  • • Leie av tolk
  • • Konferanse-/kursutgifter


Husk at for å utføre journalistisk arbeid i Russland må man ha pressevisum, og ikke minst må man ha akkreditering. Et planlagt samarbeid med nabolandets medier vil være en styrke for søknaden, men ingen forutsetning for å få støtte.

Barentsekretariatet om reisestøtte for journalister i Barentsregionen

Barentssekretariatets trinnvise søkeskole

Åpne kontaktskjema