Reindrift - tilskudd til avløsning ved svangerskap, fødsel eller adopsjon

Formålet med ordningen er å bidra til å finansiere leie av avløsere i reindriften ved svangerskap, fødsel eller adopsjon og for å styrke kvinners stilling i reindriften.


Tilskuddet kan ytes til leder av siidaandel og ektefelle/samboer. Det er et krav at avløsningen må ordnes som et arbeidstaker- og arbeidsgiverforhold. Avløser skal være minst 16 år og kan ikke ha næringsinntekt i siidaandelen eller være ektefelle/samboer til en som har næringsinntekt i siidaandelen. Tilskuddet skal dekke faktiske utgifter til lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift.

Landbruksdirektoratet om tilskudd til avløsere i reindriften ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Åpne kontaktskjema