Reindrift - tilskot til avløysing ved svangerskap/fødsel

Føremålet med ordninga er å bidra til å finansiere leige av avløysarar i reindrifta ved svangerskap/fødsel og for å styrkje stillinga til kvinner i reindrifta.


Tilskotet kan ytast til leiaren av siidadelen og ektefellen/sambuaren. Det er eit krav at avløysinga må ordnast som eit arbeidstakar- og arbeidsgjevarforhold. Avløysaren skal vere minst 16 år og kan ikkje ha næringsinntekt i siidadelen eller vere ektefelle/sambuar til ein som har næringsinntekt i siidadelen. Tilskotet skal dekkje faktiske utgifter til lønn, feriepengar og arbeidsgjevaravgift.

Landbruksdirektoratet om tilskot til avløsning ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Åpne kontaktskjema