Reindrift - støtte til kvinnerettede tiltak

Ordningen skal gi støtte til prosjekter som gir økt verdiskapning, kompetansehevende tiltak og kvinnenettverk.


Formålet med ordningen er å bidra til å sikre og øke kvinners deltagelse i organisering av familiens reindrift og reindriftsrelaterte aktiviteter, sikre at kvinner gis mulighet til å ivareta og videreføre sentrale verdier innen samisk reindrift, samt øke verdiskapingen i en familiebasert næring. Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober.

Landbruksdirektoratet om støtte til kvinnerettede tiltak

 

Åpne kontaktskjema