Reindrift - refusjon av kursavgift

Reindriftsutøvere kan få refundert utgifter til kursavgift, reise og opphold i forbindelse med kurs/etterutdanning.


Kurset/etterutdanningen skal ha som målsetting å opparbeide og/eller videreutvikle reindriftutøverens kompetanse til utøvelse av reindrift.

Forskrift om Reindriftens Utviklingsfond

Landbruksdirektoratet om refusjon av kursutgifter

Åpne kontaktskjema