Reindrift – refusjon av kursavgift

Reindriftsutøvarar kan få refundert utgifter til kursavgift, reise og opphald i samband med kurs/etterutdanning.


Kurset/etterutdanninga skal ha som målsetjing å opparbeide og/eller vidareutvikle kompetansen til reindriftsutøvaren for utøving av reindrift.

Forskrift om reindriftens utviklingsfond

Landbruksdirektoratet om refusjon av kursavgift

Åpne kontaktskjema