Regionale distriktsmidler

Innovasjon Norge har et mål om at verdier skapes over hele landet. Innovasjon Norge har derfor egne ordninger for selskaper i distriktene, og andre krav til selskapene som kan kvalifisere seg.


Målgruppen er små og mellomstore bedrifter og entreprenører innenfor virkeområdet for distriktsrettet støtte. Vårt bidrag skal avlaste risiko og være utløsende for at prosjektet blir gjennomført.

Hva kan finansieres?

Låne- og tilskuddsordninger i distriktene omfatter:

  • Distriktsrettede investeringstilskudd og utviklingstilskudd til enkeltbedrifter og etablerere
  • Distriktsrettede risikolån, herunder ansvarlig lån, gjeldsbrevlån og pantelån, distriktsrettede garantier for investeringslån og driftskreditter.

Tilskuddene er et supplement til annen finansiering av prosjektet. Andelen finansiering fra oss baserer seg på en samlet vurdering av bedriften og prosjektet. Støtten skal bidra til at prioriterte prosjekter regionalt blir gjennomført i ønsket omfang og med ønsket framdrift.

Innovasjon Norge og regionale distriktsmidler

Regjeringen.no - sjekk om din bedrift er registrert i en kommune som åpner for distriktsrettet investeringsstøtte

Åpne kontaktskjema