Regionale distriktsmidler

Innovasjon Norge har et mål om at verdier skapes over hele landet. Det tilbys derfor egne ordninger for selskaper i distriktene, og det stilles andre krav til selskapene som kan kvalifisere seg.


For distriktsvirkemidler skal det legges særlig vekt på bidrag til verdiskaping, sysselsetting, nyskaping og omstilling i lokalsamfunnet.

Målgruppen er små og mellomstore bedrifter og entreprenører innenfor virkeområdet for distriktsrettet støtte. Låne- og tilskuddsordninger skal avlaste risiko og være utløsende for at prosjektet blir gjennomført.

Innovasjon Norge og regionale distriktsmidler

Regjeringen.no - sjekk om din bedrift er registrert i en kommune som åpner for distriktsrettet investeringsstøtte

Åpne kontaktskjema