Regionale distriktsmidler

Innovasjon Noreg har eit mål om at verdiar vert skapt over heile landet. Selskap i distrikta får derfor tilbod om eigne ordningar, og det er andre krav til selskapa som kan kvalifisere seg for ordningane.


For distriktsverkemiddel skal ein legge særleg vekt på å bidra til verdiskaping, sysselsetting, nyskaping og omstilling i lokalsamfunnet.

Målgruppa er små og mellomstore bedrifter og entreprenørar innan verkeområdet for distriktsretta stønad. Låne- og tilskotsordningar skal avlaste risiko og vere utløysande for at prosjektet vert gjennomført.

Regionale distriktsmiddel er heimla i politiske retningslinjer som gjeld i heile EU/EØS-området.

Innovasjon Norge og regionale distriktsmidler

Regjeringen.no - sjekk om din bedrift er registrert i en kommune som åpner for distriktsrettet investeringsstøtte

Åpne kontaktskjema