Pilot Helse

Gjennom Pilot Helse finansieres innovasjonsløp som kan bidra til bærekraft i helse- og omsorgstjenesten og til verdiskaping i norsk næringsliv. Innovasjonsløpene skal være basert på behov hos pasienter, innbyggere eller i de offentlige helsetjenestene.


Gjennom forpliktende samarbeid skal offentlige og private aktører sammen utvikle gode løsninger som når raskere ut til pasienter og innbyggere. Samtidig skal vekstkraften i nytt og eksisterende næringsliv styrkes.

Pilot Helse er et samarbeid mellom Forskningsrådet, de regionale helseforetakene, Kommunesektorens organisasjon (KS), SIVA og Innovasjon Norge. Det er Forskningsrådet som lyser ut midlene.

Forskningsrådet om Pilot Helse

Åpne kontaktskjema