Pilot Helse

Gjennom Pilot Helse blir innovasjonsløp som kan bidra til berekraft i helse- og omsorgstenesta og verdiskaping i norsk næringsliv finansiert. Innovasjonsløpa skal vere baserte på behov hos pasientar, innbyggarar eller i dei offentlege helsetenestene.


Gjennom forpliktande samarbeid skal offentlege og private aktørar saman utvikle gode løysingar som når raskare ut til pasientar og innbyggarar. Samtidig skal vekstkrafta i nytt og eksisterande næringsliv bli styrka.

Pilot Helse er eit samarbeid mellom Forskningsrådet, dei regionale helseføretaka, Kommunesektorens organisasjon (KS), SIVA og Innovasjon Norge. Det er Forskningsrådet som lyser ut midlane.

Forskningsrådet om Pilot Helse

Åpne kontaktskjema