Oppstartstilskudd 2

Er du klar for å etablere egen virksomhet? I denne fasen kan Innovasjon Norge bidra med tilskudd til å etablere en lønnsom forretningsmodell og utvikle en første versjon av teknologien eller tjenesten, samtidig som dere fortløpende involverer aktuelle brukere eller framtidige kunder.


Hvem kan søke?

  • en bedrift som er yngre enn tre år (unntaksvis fem år). Bedriften er etablert med organisasjonsnummer, vanligvis gjennom enkeltpersonforetak eller AS
  • utviklet en foreløpig løsning som representerer noe vesentlig nytt i markedet, og som kan hevde seg i internasjonal konkurranse
  • testet løsningen på mulige kunder og kan bekrefte at problemet er verdt å løse
  • definert konkrete aktiviteter for å utvikle en første versjon av løsningen og teste den videre
  • god oversikt over konkurrenter og alternative løsninger, og en klar oppfatning av egne konkurransefortrinn
  • et team som kan vise til grunnleggende kjennskap til, erfaring fra eller forståelse for markedet dere skal inn i
  • tilgjengelig kapital og likviditet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet

Innovasjon Norge om oppstartstilskudd 2

Åpne kontaktskjema