Oppstartstilskudd 1

Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Innovasjon Norge kan gi deg tilskudd til å teste om det finnes et marked for løsningen din.


Vil du vite om det eksisterer et betalingsvillig marked for produktet eller tjenesten din? I første fase av oppstartsløpet kan vi tilby et tilskudd for å teste dette. Med tidlige avklaringer kan du endre kurs og gjøre nødvendige justeringer uten å pådra deg store kostnader.

Hvem kan få Oppstartstilskudd 1?

 • en bedrift som er yngre enn tre år (unntaksvis fem år). Bedriften er etablert med organisasjonsnummer, vanligvis gjennom enkeltpersonforetak eller AS
 • definert eller utviklet en foreløpig løsning som representerer noe vesentlig nytt i markedet
 • gjort en markedsanalyse og kan presentere data som gir grunnlag for å vurdere markedspotensialet
 • en viss oversikt over konkurrenter og alternative løsninger, og kan beskrive hva som er dine konkurransefortrinn
 • et kunde-, salgs- og kommersialiseringsfokus, og kan vise til en foreløpig interesse fra potensielle kunder eller samarbeidspartnere
 • hypoteser eller minimumsløsninger som kan testes på mulige kunder eller brukere for å lære
 • en klar målsetning med markedsavklaringen og kan beskrive aktivitetene du vil gjennomføre i denne fasen
 • grunnleggende kjennskap til, erfaring fra eller forståelse for markedet dere skal inn i
 • tydelig uttalte vekstambisjoner og kan gjøre rede for hvilke muligheter som eksisterer i forhold til å beskytte løsningen
 • tilgjengelig kapital, menneskelige ressurser og kjernekompetanse som sannsynliggjør god gjennomføring av prosjektet

  Tilskuddet finansierer eksterne kostnader knyttet til markedsavklaringsaktiviteter som må gjøres for å kunne ta prosjektet videre til neste steg; kommersialisering av løsningen.
 • Innovasjon Norge om oppstartstilskudd 1

Åpne kontaktskjema