Oppstartsfinansiering

Innovasjon Norge har flere ulike finansieringstjenester for nystartede innovative selskaper med betydelig verdiskapingspotensial og høye vekstambisjoner og Innovasjon Norge kan delfinansiere aktiviteter knyttet til markedsavklaring og kommersialisering.


Åpne kontaktskjema