Oppstartsfinansiering

Innovasjon Norge har flere ulike finansieringstjenester for nystartede innovative selskaper med betydelig verdiskapingspotensial og høye vekstambisjoner og Innovasjon Norge kan delfinansiere aktiviteter knyttet til markedsavklaring og kommersialisering.


Open contact form