Oppstartsfinansiering

Innovasjon Norge tilbyr både tilskudd og lån for å finansiere oppstarten. Finansieringen skal avlaste deg økonomisk i startfasen av prosjektet.


Open contact form