Oppstartlån

Oppstartlån kan finansiere utvikling og forberedelser til vekst i bedriften. Lånet kan dekke aktiviteter knyttet til etablering av bedriftens forretningsmodell, organisasjonsutvikling og markedsarbeid.


Lånebeløpet er minimum 1 million kroner og maksimalt 2 millioner kroner.

Hvem kan få oppstartlån?

Bedrifter som:

  • er registrert i Enhetsregisteret som AS
  • er yngre enn fem år
  • har et betydelig vekstpotensial og muligheter for å lykkes internasjonalt
  • kan dokumentere et betalingsvillig marked
  • har planer og budsjett for videre utvikling og nødvendig kompetanse for å realisere planene
  • består av et solid team som har vist gjennomføringsevne så langt i bedriftsutviklingen
  • har et styre med minimum ett eksternt styremedlem som har relevant bakgrunn for å bidra til bedriftens strategi, og som kan bidra med arbeidsinnsats på vesentlige områder (markedsinnsikt, nettverk, kommersiell erfaring osv.)
  • har investorer med erfaring fra lignende virksomheter eller bransje, samt har evne og antatt vilje til å gjøre oppfølgingsinvesteringer

Hva kan oppstartlån brukes til?

I løpet av prosjektperioden skal bedriften forberede og gjennomføre kommersiell lansering av løsningen. Vi ser på hele bedriftens utvikling i kommersialiseringsfasen.

Det stilles ikke krav til hvilke aktiviteter som skal gjennomføres, men bedriften må ha troverdige planer for å realisere vekst og verdiskapingspotensial. Bedriften bør bli attraktiv for oppfølgingsinvesteringer og kan sannsynliggjøre betjeningsevne for renter etter to år, og evne til å betjene både avdrag og renter, og dermed nedbetale et serielån, etter tre år. Lånet skal nedbetales i løpet av tre år.

Innovasjon Norge om oppstartlån

Åpne kontaktskjema