Oppstartlån

Oppstartlån kan finansiere utvikling og forberedelser til vekst i bedriften. Lånet vil sammen med investorkapital kunne gi mer kapital til virksomheten enn et tilskudd.


Hvem kan få oppstartlån?

Bedrifter som:

  • er registrert i Enhetsregisteret som AS
  • er yngre enn fem år
  • har et betydelig vekstpotensial og muligheter for å lykkes internasjonalt
  • kan dokumentere et betalingsvillig marked
  • har planer og budsjett for videre utvikling

Hva kan oppstartlån brukes til?

Oppstartlån skal finansiere etablering og forberedelser til vekst. Et lån i tidligfase passer ikke for alle oppstartsbedrifter, men når du har med investorkapital vil et oppstartlån kunne tilføre mer kapital enn finansiering ved tilskudd. Det stilles krav om kausjon. 

Innovasjon Norge om oppstartlån

Åpne kontaktskjema