Oppstartlån

Oppstartlån kan finansiere utvikling og førebuingar til vekst i selskapet. Lånet vil saman med investorkapital gje meir kapital til selskapet enn eit tilskot.


Kven kan få oppstartlån?

Bedrifter som:

  • er registrerte i Einingsregisteret som AS
  • er yngre enn fem år
  • har ambisjonar og betydeleg vekstpotensial og moglegheiter for å lukkast internasjonalt
  • kan dokumentere ein betalingsvillig marknad
  • har planar og budsjett for vidare utvikling

Kva kan oppstartlån brukast til?

Oppstartlån skal finansiere etablering og førebuingar til vekst. Eit lån i tidlegfase passar ikkje for alle oppstartbedrifter, men når du har med investorkapital vil eit oppstartlån kunne tilføre meir kapital enn finansiering ved tilskot. Det blir stilt krav til kausjon.

Innovasjon Noreg om oppstartslån

Åpne kontaktskjema