Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters (NIC) er et statlig finansiert klyngeprogram som skal bidra til verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjon.


Programmet har nivåene Arena, Arena Pro og GCE og er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og distriktssdepartementet finansierer programmet.

NIC-programmet bistår med:

  • Finansiering
  • Kompetansetjenester
  • Rådgivningstjenester
  • Nettverkstjenester
  • Profileringstjenester

Innovasjon Norge om Norwegian Innovation Clusters

Åpne kontaktskjema