Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters (NIC) er et statlig finansiert klyngeprogram som skal bidra til verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjon.


Programmet består av norske klynger på tre nivåer Arena, Arena Pro og GCE. Klyngeprogrammet ledes av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og distriktssdepartementet finansierer programmet.

NIC-programmet bistår med:

  • Finansiering
  • Kompetansetjenester
  • Rådgivningstjenester
  • Nettverkstjenester
  • Profileringstjenester

Innovasjon Norge om Norwegian Innovation Clusters

Åpne kontaktskjema