Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters (NIC) er eit statleg finansiert klyngjeprogram som skal bidra til verdiskaping gjennom berekraftig innovasjon.


Programmet har nivåa Arena, Arena Pro og GCE og er eit samarbeid mellom Innovasjon Noreg, Siva og Forskingsrådet. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og distriktssdepartementet finansierar programmet.

NIC-programmet hjelper til med:

  • Finansiering
  • Kompetansetenester
  • Rådgjevingstenester
  • Nettverkstenester
  • Profileringstenester

Innovasjon Noreg om Norwegian Innovation Clusters

Åpne kontaktskjema