Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters (NIC) er eit statleg finansiert klyngjeprogram som skal bidra til verdiskaping gjennom berekraftig innovasjon.


Programmet består av norske klyngjer på tre nivå Arena, Arena Pro og GCE. Klyngjeprogrammet blir leidd av Innovasjon Noreg, Siva og Forskningsrådet. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og distriktssdepartementet finansierer programmet. 

NIC-programmet hjelper til med:

  • Finansiering
  • Kompetansetenester
  • Rådgjevingstenester
  • Nettverkstenester
  • Profileringstenester

Innovasjon Noreg om Norwegian Innovation Clusters

Åpne kontaktskjema