Næringsrettet tilskuddsordning for nordområdene

Utvikler du teknologi eller løsninger for arktiske forhold? Er prosjektet ditt med på å utvikle innovative økosystem i Arktis? Innovasjon Norge tilbyr rådgivning og finansiering.


Innovasjon Norge Arktis forvalter den næringsrettede tilskuddsordningen "Arktis 2030" på oppdrag for Troms og Finnmark fylkeskommune.

Gjennom kontorer og nettverk globalt, markedsinnsikt om teknologi og løsninger for Arktis og kompetanse på forretningsutvikling skal Innovasjon Norge bidra til bærekraftig verdiskaping i nordområdene.

Prosjektene som støttes av Innovasjon Norge med rådgivning og finansiering skal bidra til økt næringsaktivitet og verdiskaping i norske nordområder. Det er også ønskelig at prosjektene bidrar til samarbeid mellom nasjonale og internasjonale aktører for å bygge sterkere økosystem i nordområdene.

Innovasjon Norge – Næringsrettet tilskuddsordning – Arktis 2030

Åpne kontaktskjema