Næringsretta tilskot for nordområda

Utviklar du teknologi eller løysingar for arktiske forhold? Er prosjektet ditt med på å utvikle innovative økosystem i Arktis? Innovasjon Noreg tilbyr rådgiving og finansiering.


Innovasjon Noreg forvaltar den næringsretta tilskotsordninga "Arktis 2030" på oppdrag frå Troms og Finnmark fylkeskommune.
Gjennom kontor og nettverk globalt, marknadsinnsikt om teknologi og løysingar for Arktis og kompetanse på forretningsutvikling skal Innovasjon Noreg bidra til berekraftig verdiskaping i nordområda.

Prosjektet som vert støtta av Innovasjon Noreg med rådgiving og finansiering skal bidra til auka næringsaktivitet og verdiskaping i norske nordområde. Det er også ønskjeleg at prosjekta bidreg til samarbeid mellom nasjonale og internasjonale aktørar for å byggje sterkare økosystem i nordområda.

Innovasjon Noreg – Næringsrettet tilskott – Arktis 2030

 

Åpne kontaktskjema